Om Domitor

2002 grundades handelsbolaget Excense av Niklas Björklund, Johan Filipsson och Magnus Jägmark. Företaget fick i uppdrag att åt medicinkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus bygga ett stödsystem för hjärtverksamheten. Man ville ha ett system där man på allvar kunde dra nytta av den data användare matade in i systemet under den dagliga verksamheten.

2003 togs systemet som kallades ”Hjärtjournalen” i drift och verksamheten kunde ganska snabbt påvisa att systemet bidrog till att höja kvaliteten på verksamheten. Effekterna var så stora att Västra Götalands Regionen 2008 bestämde sig för att upphandla systemet (eller ett liknande system) för att använda det i hela Västra Götalands Regionen.

2010 ombildades Excense till AB i form av Domitor Consulting AB, och företaget lyckades något senare (som underleverantör till Ortivus AB) vinna upphandlingen ”IT-Stöd för Hjärtsjukvård” i Västra Götalands Regionen. Vid leveransen till VGR bytte hjärtjournalen namn till Mequal (en kombination av medicine och equal) och systemet hade då utökats med fler funktioner samt stöd för fler patientgrupper.

2015 omstrukturerades Domitor till att gå från ett renodlat produktbolag inom medtech software, till att även erbjuda mer traditionella IT tjänster.

Våra medarbetare

  

Nicklas Björklund

VD och Ansvarig för E-Hälsa
View Niklas Björklund's profile on LinkedIn

Magnus Jägmark

Ekonomi, Systemutveckling

Johan Filipsson

Produktansvarig Mequal, Systemutveckling
View Johan Filipsson's profile on LinkedIn