E-Hälsa

Verksamhet / Processutveckling

Vi har mer än 10 års arbete av att utveckla IT system för vården. Detta har gett oss en stor förståelse för vårdprocessen. Genom att kartlägga flöden och presentera förslag på en effektivare användning av IT, kan vi hjälpa er framåt i förändringsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Projektledning

Står ni inför ett förändringsarbete men saknar resurser att driva det framåt ? Vi kan hjälpa er med teknisk projektledning oavsett om projektet handlar om omorganisation, verksamhetsutveckling, eller införande av nya IT-system.

 

Medicinteknisk mjukvara

Mjukvara som direkt eller indirekt påverkar patientsäkerheten måste vara CE märkt av läkemedelsverket. För att CE certifiera en mjukvara krävs att utvecklingsarbetet sker strukturerat, spårbart och med en hög användarmedverkan där riskerna hela tiden minimeras. Vi kan hjälpa er med följande för att förenkla resan mot en godkänd produkt.

  • Implementera en utvecklingsmodell samt ge praktisk rådgivning.
  • Föreslå stödsystem för processen.
  • Utveckla mjukvara.

Domitor äger och vidareutvecklar även “Mequal”, vilket är är ett system för vårddokumentation och kliniskt beslutstöd. Mequal används i delar av Västra Götalands Regionen där man använder det som komplement till huvudjournalen Melior. Mequal är lätt att integrera med andra system och stöder automatisk online export till kvalitetsregister.